Hayat sigortası yaptırarak olası bir yaşam kaybınız olması durumunda sevdiklerinizin, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda da kendinizin ve sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabilir, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilir ve geleceklerini güvence altına alabilirsiniz.

Hayat Sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir, sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat Sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir. Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kritik Hastalıklar gibi teminatlar da satın alınabilmektedir. Hayat Sigortaları için ödenilen primler, TL ya da dövize endeksli (Amerikan Doları, Euro) olarak seçilebilir. Prim ödeme dönemleri, ürünler bazında değişebilmekte olup poliçe başlangıcında peşin, aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık ödeme seçenekleri mevcuttur.