Nakliyatpoliçeleri , ticari malların taşımaya uygun nakil vasıtaları ile bir yerden başka bir yere taşınırken bu taşıma esnasında uğrayacağı zararlara karşı, emtea üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, Nakliyat poliçesinde yazılı teminatlar,genel ve özel şartlar kapsamında temin eden bir poliçe türüdür.

Emtea Sigortası Nakliyat sigortaları , ticari malların taşımaya uygun nakil vasıtaları ile bir yerden başka bir yere taşınırken bu taşıma esnasında uğrayacağı zararlara karşı, sigortalının emtea üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, poliçede yazılı teminatlar,genel ve özel şartlar kapsamında temin eden bir sigorta türüdür. Sigortalının ihitiyacına ve riskin özelliğine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilmekle birlikte,genel Nakliyat sigorta teminatlarını 3 ana başlıkta toplamak mümkündür; Tam Ziya Teminatı En dar kapsamlı teminat olup,malın nakil vasıtası ile birlikte tamamen ziya olması halini , Tam Ziya Klozu dahilinde teminat altına alır. Dar Teminat Emteanın nakil vasıtası ile birlikte taşıma esnasında karşılaşacakları rizikolar neticesinde uğrayacağı zararları teminat altına alır. Bu klozda teminata girmeyen başlıca rizikolar çalınma,eksilme ve ıslanmadır. Havayolu taşımalarında dar teminat mümkün değildir. Geniş Teminat Nakliyat sigortasındaki en geniş kapsamlı teminat olup,öngörülmeyen kaza ve/veya olay neticesinde yükte meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına almaktadır.