01.01.2018 Tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre özel sektörde istihdam edilen 50 ila 99 çalışanı olan işverenler, 45 yaşın altında olan tüm personelleri B.E.S Kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek.

Bu tarihten önce B.E.S Otomatik Katılım İçin Sigorta Şirketleriyle Görüşülmesi gerekiyor. Çalışan sayısı hesaplanırken dikkat edilecek en önemli nokta, Aynı işverene ait birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur. Çalışan sayılarının tespitinde İşverenlerin Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır. Çalışan Sayısı Hesaplanırken 45 Yaş altı çalışan ile 45 Yaş üstü çalışan personel ayrımı yapılmaksızın hesaplama yapılması gerekmektedir.