Sigorta Yelpazesi'nin avukatlar için hazırladığı “Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile mesleki faaliyetlerinizi icra ederken karşılaşabileceğiniz olası hatalı eylemleriniz sonucunda, 3. Şahıslar tarafından talep edilebilecek tazminatları, uygun primler ile teminat altına alıyor.

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLAR ! 5 Yıl geriye Yürürlülük Teminatı; Savunma Masrafları Teminatı; Yargı Benzeri Masraflar Teminatı; İletişim Masrafları Teminatı; Tevkil Teminatı; Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı; 2 yıl (24 ay) İleri Yürürlülük (Uzatılan Bildirim Süresi); Emeklilik / Mesleği Bırakma Teminatı; Kayıp Dökümanlar Teminatı;